Setup smtp Gmail

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

Thiết lập Gmail với Outlook, Apple Mail hoặc các ứng dụng thư khác

Bạn có thể tải xuống thư từ Gmail và xem chúng bằng một chương trình như Microsoft Outlook, Apple Mail hoặc Thunderbird, ngay cả khi bạn không trực tuyến. Quá trình này được gọi là POP hoặc IMAP và miễn phí cho tất cả người dùng Gmail.
Mẹo: Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng IMAP nếu có thể vì đó là cách tốt nhất để đảm bảo là bạn có thể xem tất cả thư của mình vào bất kỳ lúc nào trên tất cả thiết bị. Nếu bạn muốn sử dụng POP để thay thế thì hãy tìm hiểu cách bật POP.

Sử dụng Gmail để trả lời email tự độngBắt đầuTôi muốn mở IMAP


Bạn có thể truy xuất thư Gmail của mình bằng một ứng dụng khách hoặc thiết bị hỗ trợ IMAP như Microsoft Outlook hoặc Apple Mail.
Để bật IMAP trong Gmail:
 • Đăng nhập vào Gmail.
 • Nhấp Cài đặt ở đầu của bất kỳ trang Gmail nào.
 • Nhấp Chuyển tiếp và POP/IMAP
 • Chọn Bật IMAP.
 • Định cấu hình ứng dụng khách sử dụng IMAP của bạn và nhấp Lưu Thay đổi
 • Lưu ý: Hiện tại, không thể bật IMAP khi sử dụng giao diện HTML cơ bản. Hãy sử dụng chế độ xem chuẩn để xem tuỳ chọn này.


  Sau khi bạn đã mở IMAP trong cài đặt Gmail của mình, bạn còn phải cài đặt ứng dụng thư khách nữa. Hãy chọn một trong các ứng dụng thư khách dưới đây để được hướng dẫn cụ thể.Ứng dụng khác

  Người dùng Google Apps hãy làm theo hướng dẫn mặc định trừ khi được lưu ý là cần làm theo cách khác và hãy thay thế 'your_domain.com' bằng miền thực của bạn.
  Nhiều ứng dụng sẽ tự động định cấu hình cài đặt kết nối IMAP thích hợp cho tài khoản của bạn, nhưng hãy xác nhận là cài đặt kết nối mà ứng dụng của bạn định cấu hình cũng giống như những gì được liệt kê bên dưới.
  Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng không được liệt kê ở trên thì bạn cũng có thể sử dụng thông tin sau để định cấu hình IMAP. Nếu bạn gặp sự cố thì hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của ứng dụng thư của bạn để được hướng dẫn thêm.
  • Máy chủ thư đến (IMAP) - yêu cầu SSL
   • imap.gmail.com
   • Cổng: 993
   • Yêu cầu SSL: Có
  • Máy chủ thư đi (SMTP) - yêu cầu TLS
   • smtp.gmail.com
   • Cổng: 465 hoặc 587
   • Yêu cầu SSL: Có
   • Yêu cầu xác thực: Có
   • Sử dụng cùng cài đặt giống như máy chủ thư đến
  • Tên đầy đủ hoặc Tên hiển thị: [tên của bạn]
  • Tên tài khoản hoặc Tên người dùng: địa chỉ Gmail đầy đủ của bạn ([email protected]). Người dùng Google Apps vui lòng nhập username@your_domain.com
  • Địa chỉ email: địa chỉ Gmail đầy đủ của bạn ([email protected]). Người dùng Google Apps vui lòng nhập username@your_domain.com
  • Mật khẩu: mật khẩu Gmail của bạn
  Nếu ứng dụng của bạn không hỗ trợ xác thực SMTP thì bạn sẽ không thể gửi thư thông qua ứng dụng bằng địa chỉ Gmail.
  Ngoài ra nếu bạn đang gặp sự cố khi gửi thư nhưng bạn đã xác nhận là mã hóa đang hoạt động cho SMTP trong ứng dụng thư của bạn thì hãy thử định cấu hình máy chủ SMTP của bạn trên một cổng khác: 465 hoặc 587.

  Tên người dùng và mật khẩu không hoạt động? Một số ứng dụng cũng yêu cầu bạn bật truy cập cho các ứng dụng kém an toàn hơn trước khi thiết lập kết nối POP/IMAP.