Thêm ghi chú bảng thông báo quyết toán


B1. Mở file TBQT_PVN.template tại thư mục Documents\Phoebus\ReportTemplates_HRM
B2. Thêm sheet và ghi chú như mong muốn.

B3. Tăng số version lên 1 số sau mỗi lần thay đổi tại ô B2 sheet <#Config> => Lưu và đóng file.
=> tại bước này chị có thể chạy File đính kèm quyết toán để xem thử.
B4. Upload file lên hệ thống, bằng cách gõ lệnh pbs.BO.Report.Templates  vào ô lệnh (xem ảnh minh hoạ) -> enter

=> chọn upload => chọn file TBQT_PVN.template => ok => => hệ thống thông báo uploaded... ở góc dưới bên trái/phải màn hình -> upload thành công.

Creation date: 3/11/2024 3:23 PM (nghianh)      Updated: 3/11/2024 3:25 PM (nghianh)
Files   
DataImage34.png
151.6 KB
DataImage80.png
74.4 KB
DataImage89.png
35.1 KB
DataImage89.png
138.1 KB