LỖI SEND approval MAIL - 5.2.252 SendAsDenied

Question:

Dear team,

Nhờ team check giúp user: HHP sau khi duyệt xong thì báo lỗi như bên dưới


Answer:


Rất có thể như vậy -> do mail service là trống.
Xử lý tiếp theo như sau:
1. Copy Mail service này thành 1 Code mới (ví dụ code là WFMAIL) -> lưu ý cần test mail service thành công


2. Gắn Mail Service trên vào ô MailService trong MCD

Thanks & Best regards,

SPC Support Team


Dear anh Nghĩa,

Em check mục MCD thì thấy đã có điền email: [email protected]
Mục Mailservice thì như bên dưới hình như bị thiếu chỗ này đúng không anh?Nguyên nhân: mail gửi thông báo approve/reject đang lấy sender theo OD. (mục 3 theo tài liệu bên dưới) => không khớp với [email protected]
=> kiểm tra/xử lý: kiểm tra lại các setup về mail

1. Kiểm tra ô Sender tại pbs.BO.Mail.MCD (theo mục 1 tài liệu) 
2. Kiểm tra ô User email tại pbs.BO.Mail.MailService (theo mục 2 tài liệu)

1 trong 2 mục trên phải là [email protected]

Thanks & Best regards,

SPC Support Team
Creation date: 2/5/2024 4:23 PM (nghianh)      Updated: 3/5/2024 5:22 PM (nghianh)
Files   
DataImage99.png
187.7 KB
image001.jpg
79.8 KB
image001.png
511 KB
image002.jpg
28.8 KB
image002.png
43.2 KB