Phoebus - Xóa double dữ liệu payslip email

Question:

Dear team,

Vui lòng hướng dẫn cách xóa.

Thanks &Best Regards,
Mai

Answer:

Em gửi Chị thao tác delete email payslip tạo dư:

Tại màn hình Email Payslip -> tick chọn dòng cần xoá -> chuột phải -> Delete

Ảnh minh hoạ thao tác:
A REMINDER

Dear team,

Vui lòng hướng dẫn cách xóA payslip bị trùng.

Thanks &Best Regards,
Mai


Creation date: 1/29/2024 11:35 AM (nghianh)      Updated: 3/5/2024 5:21 PM (nghianh)
Files
DataImage35.png
243.1 KB