Template được save lại ở phiên bản excel không tương thích với Phoebus

Tại một số phiên bản excel không tương thích với Phoebus (thường là office365), template được save ở excel version này sẽ không xuất được và báo lỗi như ảnh minh hoạ.

Giải pháp: cần save lại template bằng 1 phiên bản excel chuẩn.
Tham khảo giải pháp bên dưới
Cách 1:
B1. Trên Phoebus chạy lệnh pbs.BO.Commands.Viewer.XlsView -> open template -> save as lại template mới

Hoặc  Upload template vào Open Excel Online for Free (aspose.app) ->xem view thành công -> tải template trên web về


B2. Tăng số version và upload template

Cách 2:

Open template bằng Phoebus XL ngay trên Phoebus -> save as -> re-upload
Creation date: 4/6/2023 10:54 AM (nghianh)      Updated: 3/5/2024 5:27 PM (nghianh)