Lỗi mất add in Phoebus XL trên 1 số phiên bản excel mới (thường là office365)

Khi cài đặt Phoebus XL trên excel thuộc bộ office 365 (hoặc có thể là phiên bản khác), một số trường hợp sẽ có hiện tượng:
"Phoebus XL không khởi động cùng excel khi mở lên, bật lại COM-Add in vẫn không sử dụng được hoặc tắt excel sẽ lại mất Add in"

Giải pháp: Remove Phoebus XL sau đó Add lại thủ công. Chi tiết thao tác như bên dưới.

B1: Lưu lại đường dẫn Phoebus XL add-ins Location trong Add-ins như hình bên dưới.B2: Vào COM Add-ins -> Remove Phoebus XL
B3: Vào COM Add-ins -> Add Phoebus XL -> Chọn file adxloader.dll như đường dẫn như B1
--> Done


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giải pháp khác:


Loại bỏ Phoebus XL khỏi danh sách Disable Items của excel.
Thao tác: Excel Options -> Add-ins -> Manage: Disable Items -> Go -> Remove Phoebus XL -> OK
Files   
DataImage81.png
75.1 KB
PhoebusXL_Location.PNG