[Lưu ý] Về template hóa đơn diện tử

Dear all,

Các bạn vui lòng không copy lại template hóa đơn cũ trước đây để làm template hóa đơn điện tử nữa.
Các template cũ trước đây đều bị sai phần SỐ BẢO MẬT, LINK TRA CỨU VÀ QR CODE.
Một số site như HKL, NDC ANKHANG, ALPHA KING Thuận đã hướng dẫn support sửa lại, các site khác các bạn vui lòng kiểm tra lại giúp Thuận.
Thuận đính kèm template để các bạn tham chiếu theo trong ticket này.

Regards,Template

Thanks & Best Regards,
SPC Technology Support Team
Files
SI.template.xls