Hướng dẫn chạy truy vấn và bổ sung thêm bảo hiểm hưu trí phần Tập đoàn nộp cho người lao độngHướng dẫn chị tra cứu xem bảo hiểm hưu trí phần Tập đoàn nộp cho người lao động năm 2018 của từng người là bao nhiêu?
Do năm trước những người nghỉ thai sản chị vẫn đổ vào phần Tập đoàn nộp cho người lao động nhưng có tháng người đó ko có tên bảng lương thì ko có, có tháng có khoản phụ cấp gì mà người thai sản được thì lại có tên bảng lương nên lại có tiền bảo hiểm, dẫn đến khi cuối năm quyết toán bị sai phần bảo hiểm hưu trí được giảm trừ. Nên năm nay chị đã nhất quán luôn từ đầy là những người nghỉ thai sản hàng tháng sẽ không đổ tiền bảo hiểm hưu trí phần Tập đoàn nộp hàng tháng nữa. Tuy nhiên, theo quy định của cơ quan thuế thì một năm được tối đa 12 triệu nên đế tránh thiệt thòi cho những người nghỉ thai sản nên chị muốn bổ sung những tháng còn thiếu (tháng nghỉ thai sản) vào trong phần mềm đủ 12 triệu/năm.
Em hướng dẫn chị cách để bổ sung thêm vào cho những người nghỉ thai sản vào những tháng cán bộ nghỉ thai sản để đảm bảo đủ 12 triệu/nămGửi chị các mục liên quan đến yêu cầu của chị như sau:


TỔNG TIỀN BẢO HIỂM PVI: chạy bước 4 trên màn hình quyết toán thuế.

TRUY VẤN CHI TIẾT PVI từng tháng: Truy vấn hạch toán lương -> Query theo các điều kiện: năm quyết toán (AnalY9), Mã phân tích lương (AnalY0) là 708.

Hạch toán bổ sung PVI cho 1 số CBNV: Lập lần chi lương mới vào 1 tháng của năm quyết toán 2018 -> lập bảng tính LQL -> điền các thông tin hạch toán và danh sách CBNV. Cuối cùng chạy lại Bước 4 trên Quyết toán để kiểm tra số tổng.