Kiểm tra lại thuế TNCN năm đã khấu trừ trên phần mềm lương so với Kế toán

Hiện tại chị chưa đổ dữ liệu tính bên ngoài hệ thống lương vào phần mềm lương vì chị muốn kiểm tra lại những bảng lương hiện tại đang có trên phần mềm lương đã đầy đủ và đúng chưa : thu nhập, thuế đã khấu trừ so với việc kê khai với cơ quan thuế và hạch toán trên sổ kế toán.

Em hướng dẫn chị kiểm tra. Chị cần kiểm tra chi tiết như trong file excel đính kèm .Cách kiểm tra thông tin thu nhập, thuế TNCN trên phần mềm lương:

Cách 1: truy vấn thủ công

+ Vào tính năng: Truy vấn hạch toán lương
+ Query theo các tiêu chí: Mã phân tích lương (AnalY0), Năm quyết toán (AnalY9), Mã nhân viên (EmplCode)
Lưu ý: để biết Mã phân tích lương vào tính năng: THÔNG TIN CHUNG\Payroll analysis maping.

Cách 2: Chạy báo cáo Chi tiết thu nhập
+ Tại màn hình QUẢN LÝ TÍNH LƯƠNG PVN -> File chi tiết thu nhậpcách truy vấn theo từng bảng lương như sau:
 
B1: TRUY VẤN HẠCH TOÁN LƯƠNG
B2: QUERY theo các tiêu chí: Mã phân tích lương (AnalY0), Năm quyết toán (AnalY9) và số chứng từ (Reference).
Trong đó: mã phân tích lương là loại tiền cần kiểm tra, Số chứng từ: điền giống với file mẫu. (đính kèm).


Ví dụ: truy vấn toàn bộ tiền thực nhận trong năm 2018 của Lương bổ sungFiles
Query.PNG