Đổi consultant nhưng các bạn được assign không nhận được email

Nhờ Anh kiểm tra giúp em vì hiện nay em đang phân bổ data – em đổi consultant nhưng các bạn được assign không nhận được email.
Nguyên tắc hoạt động của hệ thống:1. Khi Team leader thao tác change consultant, hệ thống sẽ tạo ra 1 dòng Log với Log Type = TRN02 và Assign To = mã nhân viên của Consultant (Chi tiết xem trong tính năng Subroutine, code = Trn02).

2. Task Schedule trên server sẽ kiểm tra liên tục các mail chưa gửi để gửi. Danh sách người nhận và nội dung người nhận được xác định bằng QD code là MAIL_LEAD. (Các Log thỏa điều kiện của QD này mới tạo được mail nhắc Follow up)

Vậy để hỗ trợ được trường hợp này:


1. Cần kiểm tra xem có tồn tại dòng Lead đã change consultant trong kết quả của QD trên k? Nếu không tồn tại, kiểm tra lại chi tiết phần Log của dòng Lead có thiếu/sai thông tin gì. Nếu có tồn tại kiểm tra tiếp tục Bước 2.

2. Kiểm tra Task Schedule trên máy server tuyển sinh có đang hoạt động k?