Không gửi được thông báo thu nhập khi gửi nhiều mail

Từ trước tết bên IT của PVN và bên quý Công ty có kiểm tra lỗi vì sao gửi thi đi bị lỗi khi gửi được 1 ít lại dừng lại và lại phải gửi lại dẫn đến có người nhận được rất nhiều email cho 1 nội dung. Hiện tại IT PVN và Quý Công ty vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
Kính đề nghị Quý Công ty cùng IT PVN tiếp tục kiểm tra khắc phục lỗi vì sao gửi thư thông báo thu nhập bị lỗi.

Việc tạo email mất gần 1 tiếng đồng hồ và gửi email thông báo thu nhập mất 1 tiếng đồng hồ mới gửi được hoặc không gửi được phải tạo lại và gửi lại trong thời gian qua làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ công việc của PVN.

Rất mong Quý công ty cùng với IT PVN sớm tìm ra nguyên nhân khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng ./.


+ Nguyên nhân: thông tin chính xác từ IT là server PVN khi nhận được lượng lớn yêu cầu gửi mail đi (PVN có khoảng gần 500-600 mail/lần gửi) sẽ không tiếp nhận hết được và sẽ có hiện tượng "chỉ gửi được vài trăm mail sau đó bị gián đoạn".

+ Giải pháp: IT của PVN sẽ kiểm tra server và có giải pháp triệt để. Về mặt phần mềm, chị Huyền có thể tách nhỏ số mail mỗi lần gửi để server không quá tải. (100 mail/lần)