Lưu ý khi approve đăng ký hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

Dear All,

Theo quy định của cơ quan Thuế, SPC sẽ phải báo cáo danh sách doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của cty mình tại TP.HCM cho CQ Thuế vào ngày 1 và ngày 15 hàng tháng.
Báo cáo này yêu cầu các thông tin Tên DN|MST|Địa chỉ|Email|Điện thoại|Tên giải pháp.
Vì vậy, đề nghị các bạn:
1. Phải kiểm tra thông tin chính xác và đẩy đủ, đối chiếu với trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx rồi mới được approve.
2. Đính kèm Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử sử dụng giải pháp của SPC vào thông tin đăng ký
3. Đề nghị anh Tùng cập nhật hệ thống để lưu trữ đầy đủ và chính xác thông tin và có thể trích xuất báo cáo dùng template chứ không phải làm manual nữa.

Thank All,Hùng và Phong đặc biệt lưu ý vấn đề này giúp chị!

Thanks & Best Regards,
SPC Technology Support Team