Map Gadget - trình bày dữ liệu chuyên nghiệp hơn

Phoebus Dashboard vừa được bổ sung công cụ mới cho phép trình bày dữ liệu ngay trên bản đồ.


Đây là một công cụ chuyên nghiệp để thể hiện dữ liệu cho từng vùng địa lý.


Dữ liệu bản đồ theo chuẩn ESRI Shape file sử dụng trong các phần mềm GIS chuyên nghiệp. Dữ liệu bản đồ có thể được tạo ra bởi nhiều phần mềm miễn phí hoặc thương mại.


Ứng dụng rộng hơn, ta có thể vẽ bất kỳ sơ đồ nào và gán dữ liệu lên để có những dashboard tương tác thật ấn tượng. Ví dụ ta có thể trình bày doanh thu/ chi phí/ khách hàng/các công việc bảo trì từng khu vực của một tòa nhà cho thuê.


Tương tự như các gadget khác ta có thể gán các tính năng khi người sử dụng chọn một vùng trên bản đồ, nhấp kép chuột, hoặc tạo các menu tương tác khi người sử dụng bấm chuột phải.


Chi tiết và hướng dẫn thiết kế map gadget sẽ được bổ sung vào doc.spc-technology.com sớm nhất.