Template được save lại ở phiên bản excel không tương thích với Phoebus

Tại một số phiên bản excel không tương thích với Phoebus (thường là office365), template được save ở excel version này sẽ không xuất được và báo lỗi như ảnh minh hoạ.

Giải pháp: cần save lại template bằng 1 phiên bản excel chuẩn.
Tham khảo giải pháp bên dưới

1. Tăng version template lên và Upload template vào Open Excel Online for Free (aspose.app)

2. Bấm Download để tải template mới về

3. Cập nhật cho khách hàng sử dụng

Creation date: 4/6/2023 10:54 AM (nghianh)      Updated: 4/6/2023 10:54 AM