RE: Nhờ hỗ trợ cài đặt phần mềm Phoebus

Dear San Phú team,

Sau khi các bạn cài lại phần mềm Phoebus hiện tại mình dung bị lỗi. Nhờ các bạn hỗ trợ cài lại version khác hoặc fix lại giúp mình nhé

Account ultraview: 32 066 650/ 5051

Thanks & Best Regards

Phuong Nguyen (Ms.) Account Payable Officer


IPH Management Office
A: 9F IPH - 241 Xuan Thuy, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
T: +844 3768 9550 | F: +844 3768 9552 | M: +84 (0)94 495 9292
W: http://www.iph.vn/ | E: phuong.t.nguyen@iph.vn

Please consider the environment before you print.
This email and any attachments transmitted with it are for the sole use of the intended recipient and may contain proprietary, business-confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution of the information given herein is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy the original message and all of its copies from your computer system.

From: Phuong Nguyen (Accounting)
Sent: Tuesday, June 16, 2020 2:04 PM
To: Phuong Nguyen (Accounting); support@spc-technology.com
Subject: RE: Nhờ hỗ trợ cài đặt phần mềm PhoebusDear San Phú team,

Sau khi các bạn cài lại phần mềm Phoebus hiện tại mình dung bị lỗi. Nhờ các bạn hỗ trợ cài lại version khác hoặc fix lại giúp mình nhé

Account ultraview: 32 066 650/ 3980

Thanks & Best RegardsPhuong Nguyen (Ms.) Account Payable OfficerIPH Management Office
A: 9F IPH - 241 Xuan Thuy, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
T: +844 3768 9550 | F: +844 3768 9552 | M: +84 (0)94 495 9292
W: http://www.iph.vn/ | E: phuong.t.nguyen@iph.vn

Please consider the environment before you print.
This email and any attachments transmitted with it are for the sole use of the intended recipient and may contain proprietary, business-confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution of the information given herein is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy the original message and all of its copies from your computer system.From: Phuong Nguyen (Accounting)
Sent: Tuesday, June 9, 2020 3:44 PM
To: support@spc-technology.com
Subject: Nhờ hỗ trợ cài đặt phần mềm PhoebusDear San Phú,

Mình có máy tính upgrade từ windows 7 lên Windows 10. Nhờ các bạn hỗ trợ cài đặt phần mềm Phoebus giúp.

Account ultraview: 32066650/4889

Cám ơn các bạn.


Dear chị Phương,
Sau khi restart máy thì chị gửi lại cho em ultraview nhé.
Ngọc Thiện

SPC Support Team

Thanks & Best Regards


32 066 650/9235


Phuong Nguyen (Ms.) Account Payable Officer


IPH Management Office
A: 9F IPH - 241 Xuan Thuy, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
T: +844 3768 9550 | F: +844 3768 9552 | M: +84 (0)94 495 9292
W: http://www.iph.vn/ | E: phuong.t.nguyen@iph.vn

Please consider the environment before you print.
This email and any attachments transmitted with it are for the sole use of the intended recipient and may contain proprietary, business-confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution of the information given herein is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy the original message and all of its copies from your computer system.

Đã hỗ trợ cái đặt phần mềm ver 3.5.314

Ngọc Thiện

SPC Support Team

Thanks & Best Regards

Dear San Phú team,

Sau khi các bạn cài lại phần mềm Phoebus hiện tại mình dung bị lỗi. Nhờ các bạn hỗ trợ fix lại giúp mình nhé

Account ultraview: 32 066 650/ 4789

Best regardsPhuong Nguyen (Ms.) Account Payable Officer


IPH Management Office
A: 9F IPH - 241 Xuan Thuy, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
T: +844 3768 9550 | F: +844 3768 9552 | M: +84 (0)94 495 9292
W: http://www.iph.vn/ | E: phuong.t.nguyen@iph.vn

Please consider the environment before you print.
This email and any attachments transmitted with it are for the sole use of the intended recipient and may contain proprietary, business-confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution of the information given herein is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy the original message and all of its copies from your computer system.

Dear chị Phương,

Em xin chuyển sang đầu tuần sau hỗ trợ cho chị vấn đề này ạ. Bên em vẫn đang tìm ra hướng giải quyết vấn đề này cho mình ạ.

Ngọc Thiện

SPC Support Team

Thanks & Best Regards


Dear chi Phương,

Hôm nay chị Phương cho em mượn 2 máy (máy của chị & máy đang chạy bình thường Phoebus). Chị gửi ultraview để em có thể kết nối nha.

Ngọc Thiện

SPC Support Team

Thanks & Best Regards


Dear Thiện,
Account ultraview: 32 066 650/ 3815
Phuong Nguyen (Ms.) Account Payable Officer


IPH Management Office
A: 9F IPH - 241 Xuan Thuy, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
T: +844 3768 9550 | F: +844 3768 9552 | M: +84 (0)94 495 9292
W: http://www.iph.vn/ | E: phuong.t.nguyen@iph.vn

Please consider the environment before you print.
This email and any attachments transmitted with it are for the sole use of the intended recipient and may contain proprietary, business-confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution of the information given herein is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy the original message and all of its copies from your computer system.

Dear Thiện,

Chị gửi em pass để em cài nốt giúp chị nhé
5977


Phuong Nguyen (Ms.) Account Payable Officer


IPH Management Office
A: 9F IPH - 241 Xuan Thuy, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
T: +844 3768 9550 | F: +844 3768 9552 | M: +84 (0)94 495 9292
W: http://www.iph.vn/ | E: phuong.t.nguyen@iph.vn

Please consider the environment before you print.
This email and any attachments transmitted with it are for the sole use of the intended recipient and may contain proprietary, business-confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution of the information given herein is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy the original message and all of its copies from your computer system.

Dear Thiện,
Nay em vào cài nốt giúp chị nhé
Account ultraview: 32 066 650/ 6291


Phuong Nguyen (Ms.) Account Payable Officer


IPH Management Office
A: 9F IPH - 241 Xuan Thuy, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
T: +844 3768 9550 | F: +844 3768 9552 | M: +84 (0)94 495 9292
W: http://www.iph.vn/ | E: phuong.t.nguyen@iph.vn

Please consider the environment before you print.
This email and any attachments transmitted with it are for the sole use of the intended recipient and may contain proprietary, business-confidential and/or privileged material. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution of the information given herein is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy the original message and all of its copies from your computer system.
Files   
image001.png
image001.png
image001.png
image001.png
image001.png
image001.png