Template mẫu cho Hóa đơn điện tử 2020

Design lại template mẫu cho Hóa đơn điện tử
Thanks & Best Regards,
********************************
Thuan Phan (Ms.)
SPC Technology Support Team

Dear chị Thuận,


Em đã điều chỉnh lại template cho Hóa đơn điện tử bao gồm các loại Issued, Cancelled, Replace, Convert về chung một template.
Chị Thuận kiểm tra giúp em xem đã ổn chưa nhé.


Regards,

Dinh Kim Yen (Ms)
Contact: 028 7307 6896 Ext 180


Dear all,

Vì những hạn chế của các thuộc tính RED.CancelInvoiceTemplate; RED.ConvertedInvoiceTemplate như:
- Phải maintain nhiều template, khi cần điều chỉnh, phải điều chỉnh đến 3 templates
- Không đáp ứng đường trong trường hợp sử dụng đồng thời nhiều mẫu hóa đơn khác nhau.
Vì vậy recommend các bạn gom tất cả vào 1 template, sử dụng các fields status, converted ... để phân biệt hóa đơn hủy, chuyển đổi, thay thế thay vì phân biệt bằng file template khác nhau.
Đôi chim mới của làng Phoebus-Thuận & Yến đã cùng nhau tạo ra 1 hóa đơn mẫu mới để các bạn dùng làm sample, tiết kiệm thời gian, công sức cho các bạn.
Khi gửi hóa đơn mẫu cho Khách hàng các bạn cũng nên gửi mẫu này đi nhé!

Thanks & Best Regards,
********************************
Thuan Phan (Ms.)
SPC Technology Support Team
Files   
SI.template.xlsx
SI_HTH.template.xlsx
SI_HTH.template.xlsx