Không test ký hóa đơn được

Dear anh Tùng,

Em đang dùng version 4.5.5.659, trong setting entity em đã để mã số thuế là TEST_0315096231, đã đăng ký invoice trong INP xong.

Tuy nhiên khi ký, hệ thống hiện thông báo lỗi sau:

Transaction Id for Invoice number request is invalid. (Run in Debug Mode for more info)
at pbs.Helper.ExceptionThower.BusinessRuleStop(String ResKey)
at pbs.BO.eInvoice.INP.VerifyTransactionId()
at pbs.BO.eInvoice.INP.SearchNextInvoiceNumber(String pInvoiceDate)
at pbs.BO.RE.SINV.FillInvoiceNumberAndIssue()
at pbs.BO.RE.PeriodInvoices.SignPdfDocument()


Khi chạy debug mode:


Generated = 'm TY4SZb3w MOLa2Y'
Transaction Id = '2ikt P6XFax PMHZT'
at pbs.Helper.ExceptionThower.BusinessRuleStop(String ResKey)
at pbs.BO.eInvoice.INP.VerifyTransactionId()
at pbs.BO.eInvoice.INP.SearchNextInvoiceNumber(String pInvoiceDate)
at pbs.BO.RE.SINV.FillInvoiceNumberAndIssue()
at pbs.BO.RE.PeriodInvoices.SignPdfDocument()


Những version trước, lúc em test không bị lỗi này.

Nhờ anh Tùng xem giúp em nhé.

Thông tin duplicate:
1. Server: 118.69.187.103
2. Database: TTRP
User: NVL (Pass:1234567890)

Deeplink: pbs.BO.RE.PeriodInvoices/TRPSI, click ký sẽ báo lỗi.

Nhờ a xem sớm giúp em.

Regards,Lý do là thông tin lúc em submit INP Thông tin gói hóa đơn mua khác với thông tin hiên nay đang có trong hệ thống.

Khi submit gói hóa đơn , chương trình lấy 5 thông tin sau để tạo mã TransactionId :
1. BookNo
2. SerialNo
3. NumberFrom
4. NumberTo
5. Registered Tax Id

Khi em submit lần đầu tổ hợp 5 thông tin sau tạo ra mã : 2ikt P6XFax PMHZT và lưu vào mẩu tin INP
Mỗi khi sử dụng INP để lấy số hóa đơn tiếp theo, chương trình sẽ tính lại mã 1 lần nữa (mTY4SZb3w MOLa2Y) rồi so sánh với mã gốc xem giống hay khác. Nếu khác có nghĩa là 1 trong 5 (hoặc cả 5) thông tin trên đã thay đổi kể từ khi Submit gói hóa đơn.


Tại sao phải làm vậy? Để tránh trường hợp ai đó sửa trong DB các số hóa đơn đã mua hoặc sửa mã công ty để dùng chuỗi hóa đơn của công ty khác mà không cần mua.


Vậy phải làm sao ?


vì công ty của em là TEST khong submit lên cloud nên em có thể làm 1 trong 2 cách


1. Hủy chuỗi hóa đơn này đi và submit 1 chuỗi khác. Rồi sử dụng bình thường.


2. Vào DB delete record này đi . và submit lại 1 chuỗi hóa đơn như thế này. Bảng pbs_RFMSC / INP


Em nên làm cách 2 để hiểu thêm bản chất vấn đề . Khi em submit lại chuỗi giống vầy. Mã Transactionid bây giờ phải là mTY4SZb3w MOLa2Y

Dear anh,

Em đã xóa mẫu tin INP trong RFMSC nhiều lần nhưng vẫn bị anh.
Em lam lại 1 lần nữa như anh nói đi. submit lại xem

Nếu vẫn khong được , em xóa INP đi, tạo mới , rồi để anh submit thử xem có đúng nhữ gì anh nói khkhông.

Dear anh,

Em thử lại thì được nhé anh.

Nhưng em không hiểu là e cũng vào xóa INP bên sonkim retail, để làm lại thì vẫn bị như thường.

Sau đó em mới về làm test trên TTRP này.

Để em test lại bên kia 1 lần nữa.

Cảm ơn anh.


MST: TEST mới làm được vầy nhe. Còn MST thật thì không được vì chuỗi hóa đơn đã lên Cloud rồi. Phải làm chuỗi khác nhé.

Thông tin hóa đơn đã lưu trên cloud dùng để tính tiền khách hàng do đó không thể bị đổi vì bất kỳ lý do gì